029/2018 – Έγκριση διενέργειας, δέσμευσης ποσού 15.227,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μάϊου 2018»

029/2018 – Έγκριση διενέργειας, δέσμευσης ποσού 15.227,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μάϊου 2018»