175/2017 – Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 1.419,80 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 11ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

175/2017 – Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 1.419,80 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 11ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

175/2017 – Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 1.419,80 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 11ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου