091/2016 – Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 442,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Εργαστήρι κατασκευής παιχνιδιού»

091/2016 – Έγκριση διενέργειας, διάθεσης ποσού 442,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Εργαστήρι κατασκευής παιχνιδιού»