191/2016 – Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.075,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ομαδικό παιχνίδι και εργαστήρια» που θα πλαισιώσουν το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

191/2016 – Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.075,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ομαδικό παιχνίδι και εργαστήρια» που θα πλαισιώσουν το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

191/2016 – Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.075,00 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ομαδικό παιχνίδι και εργαστήρια» που θα πλαισιώσουν το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου