192/2016 – Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού 430,50 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου

192/2016 – Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού 430,50 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου