353/2017 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούμενους ιδρυμάτων και παιδιά δικαιούχων του κοινωνικού παντοπωλείου»

353/2017 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης για την «Προμήθεια χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούμενους ιδρυμάτων και παιδιά δικαιούχων του κοινωνικού παντοπωλείου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a