006/2016 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις – ημερίδες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Δήμου Ιλίου, έτους 2016»