067/2016 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»