087/2014 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης της υπηρεσίας που αφορά την υλοποίηση του έργου «Απασχόληση και Δημιουργία»

087/2014 – Έγκριση διενέργειας και πίστωσης της υπηρεσίας που αφορά την υλοποίηση του έργου «Απασχόληση και Δημιουργία»