190/2018 – Έγκριση διενέργειας πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.819,20 € με ΦΠΑ, για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου»

190/2018 – Έγκριση διενέργειας πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.819,20 € με ΦΠΑ, για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου»