208/2016 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για το εργαστήρι ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»

208/2016 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για το εργαστήρι ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»

208/2016 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για το εργαστήρι ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»