206/2016 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.217,70 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μουσαμά με αποτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών επετειακού χαρακτήρα για το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου στις 15 & 16 Ιουνίου 2016»

206/2016 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.217,70 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μουσαμά με αποτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών επετειακού χαρακτήρα για το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου στις 15 & 16 Ιουνίου 2016»