125/2017 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 12.437,56 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο αφελής» του Δημήτρη Ψαθά από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου

125/2017 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 12.437,56 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο αφελής» του Δημήτρη Ψαθά από την ερασιτεχνική ομάδα του Δήμου Ιλίου