068/2014 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Παραγωγή κοινωνικού τηλεοπτικού μηνύματος για τις αιμοδοσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2014»

068/2014 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Παραγωγή κοινωνικού τηλεοπτικού μηνύματος για τις αιμοδοσίες της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2014»