202/2014 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2014»

202/2014 – Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2014»