309/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Παιδική διαδραστική θεατρική παράσταση στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 30.10.2016»

309/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Παιδική διαδραστική θεατρική παράσταση στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 30.10.2016»