189/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.366,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με την Αθηναϊκή Κομπανία στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»

189/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.366,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με την Αθηναϊκή Κομπανία στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»

189/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 4.366,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με την Αθηναϊκή Κομπανία στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»