190/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.835,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τους Θάνο Μικρούτσικο – Μιλτιάδη Πασχαλίδη στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»

190/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.835,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τους Θάνο Μικρούτσικο – Μιλτιάδη Πασχαλίδη στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»

190/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.835,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τους Θάνο Μικρούτσικο – Μιλτιάδη Πασχαλίδη στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»