356/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και εργαστήριο ζωγραφικής στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 27.11.2016»

356/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και εργαστήριο ζωγραφικής στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 27.11.2016»

356/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και εργαστήριο ζωγραφικής στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 27.11.2016»