359/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική παιδική παράσταση στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 09.12.2016»

359/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική παιδική παράσταση στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 09.12.2016»

359/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική παιδική παράσταση στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 09.12.2016»