362/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση λαϊκής τέχνης και έντεχνης μουσικής στις 11.12.2016 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου»

362/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση λαϊκής τέχνης και έντεχνης μουσικής στις 11.12.2016 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου»

362/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.736,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση λαϊκής τέχνης και έντεχνης μουσικής στις 11.12.2016 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου»