238/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.732,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λευκή Νύχτα 2016»

238/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.732,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λευκή Νύχτα 2016»

238/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.732,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 25.06.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Λευκή Νύχτα 2016»