058/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 26.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου 2017 του Δήμου Ιλίου»

058/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 26.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου 2017 του Δήμου Ιλίου»

058/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 26.040,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου 2017 του Δήμου Ιλίου»