074/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με Χριστίνα Γκόλια & BLUE QUARTET στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 26.03.2017»

074/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με Χριστίνα Γκόλια & BLUE QUARTET στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 26.03.2017»

074/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.820,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με Χριστίνα Γκόλια & BLUE QUARTET στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου στις 26.03.2017»