075/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 7.316,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας στις 07.05.2017 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»

075/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 7.316,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας στις 07.05.2017 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»

075/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 7.316,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας στις 07.05.2017 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»