124/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»

124/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»