042/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού, 25.172,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2017 του Δήμου Ιλίου»

042/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού, 25.172,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2017 του Δήμου Ιλίου»