123/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 8.556,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2017»

123/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 8.556,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2017»