230/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.486,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο πάρκο” στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση του Δήμου στις 09.09.2017 στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2017»

230/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.486,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο πάρκο” στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση του Δήμου στις 09.09.2017 στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2017»

230/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.486,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο πάρκο” στο Πάρκο Αντώνη Τρίτση του Δήμου στις 09.09.2017 στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2017»