231/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική Ιλιάδα στις 08.10.2017 στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”»

231/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική Ιλιάδα στις 08.10.2017 στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”»

231/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική Ιλιάδα στις 08.10.2017 στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”»