013/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.322,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου 2018»

013/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 17.322,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Φεβρουαρίου 2018»