049/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 1.661,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής μαγειρικής “Μαγειρεύοντας μαζί” στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 11.03.2018»

049/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 1.661,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής μαγειρικής “Μαγειρεύοντας μαζί” στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 11.03.2018»

049/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 1.661,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής μαγειρικής “Μαγειρεύοντας μαζί” στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 11.03.2018»