331/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 25.535,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2017»

331/2017 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 25.535,72 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2017»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a