050/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 446,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Μουσική Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη» στις 08.03.2018»

050/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 446,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Μουσική Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη» στις 08.03.2018»

050/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 446,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Μουσική Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας στο Θέατρο “Μελίνα Μερκούρη» στις 08.03.2018»