048/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»

048/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»

048/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 6.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Εκδήλωση παιδικής δραστηριότητας “Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού” στις 06.05.2018 στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής του Δήμου Ιλίου»