107/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 37.882,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018”»

107/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 37.882,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018”»

107/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 37.882,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2018”»