108/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών εργαστηρίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου με τίτλο ΚΟΒΩ – ΡΑΒΩ, ΠΑΙΖΩ…. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ»

108/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών εργαστηρίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου με τίτλο ΚΟΒΩ – ΡΑΒΩ, ΠΑΙΖΩ…. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ»

108/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, δέσμευσης ποσού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών εργαστηρίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου με τίτλο ΚΟΒΩ – ΡΑΒΩ, ΠΑΙΖΩ…. ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΞΙ»