170/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 10.738,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2018»

170/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 10.738,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2018»