090/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 467,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Εργαστήρι κατασκευής κούκλας»

090/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 467,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία «Εργαστήρι κατασκευής κούκλας»