129/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στις 18.05.2016 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων»

129/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στις 18.05.2016 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων»

129/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στις 18.05.2016 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων»