130/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “Μελωδίες και τίτλοι κάτω από την πανσέληνο” με διασκευασμένα τραγούδια»

130/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “Μελωδίες και τίτλοι κάτω από την πανσέληνο” με διασκευασμένα τραγούδια»

130/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “Μελωδίες και τίτλοι κάτω από την πανσέληνο” με διασκευασμένα τραγούδια»