204/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.163,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο Πάρκο” στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Ιλίου στις 02.09.2016 στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2016»

204/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.163,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο Πάρκο” στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Ιλίου στις 02.09.2016 στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2016»

204/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.163,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο Πάρκο” στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου Ιλίου στις 02.09.2016 στο πλαίσιο εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2016»