193/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την πραγματοποίηση «Μουσικού δρώμενου, για την πλαισίωση των εκδηλώσεων του καλοκαιρινού φεστιβάλ της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»

193/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την πραγματοποίηση «Μουσικού δρώμενου, για την πλαισίωση των εκδηλώσεων του καλοκαιρινού φεστιβάλ της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»

193/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.488,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την πραγματοποίηση «Μουσικού δρώμενου, για την πλαισίωση των εκδηλώσεων του καλοκαιρινού φεστιβάλ της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου»