226/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 27.694,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2018»

226/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 27.694,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2018»

226/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 27.694,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2018»