171/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στην Ελληνική λαϊκή παράδοση στις 19.06.2018 στο Θέατρο Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”»

171/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στην Ελληνική λαϊκή παράδοση στις 19.06.2018 στο Θέατρο Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”»

171/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στην Ελληνική λαϊκή παράδοση στις 19.06.2018 στο Θέατρο Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”»