361/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»

361/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»

Τελευταία Νέα

361/2018 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»