185/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια στις 02.07.2016 στο θέατρο του Πάρκου Αντ. Τρίτση

185/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια στις 02.07.2016 στο θέατρο του Πάρκου Αντ. Τρίτση

185/2016 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια στις 02.07.2016 στο θέατρο του Πάρκου Αντ. Τρίτση