103/2017 – Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»