411/2016 – Έγκριση εισηγητικού της αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου»

411/2016 – Έγκριση εισηγητικού της αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης που αφορά τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου»

Τελευταία Νέα