272/2012 – Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου»

272/2012 – Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου»

Έγκριση εισηγητικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου»

AOE2722012.pdfa